Home Geen categorie Wiegelied van Brahms

Wiegelied van Brahms

In een enorm medisch centrum ergens in Amerika werd Brahms “Wiegelied”  over het luidsprekersysteem in het ziekenhuis gedraaid. Toen iemand daar voor het eerst kwam en dit hoorde, vroeg zij aan het personeel naar de reden van die muziek.

“Er is zojuist een baby geboren”.  Die verpleegkundige  legde uit dat als er in dit medisch centrum een baby werd geboren,  de verloskunde afdeling “Wiegelied”  van Brahms draaide. Deze muziek werd in alle kamers afgespeeld. “Zelfs in de kamer van patiënten?”

“Ja, en op alle andere afdelingen, zoals orthopedie, hartbewaking, de Spoedeisende Hulp, operatiekamers, de administratie, het restaurant, en zelfs het hoofdkwartier van de bewaking” zei ze trots.

“Wordt het bij alle geboortes gedraaid, zelfs bij de moeilijke? ”  vroeg de bezoekster vol verbazing.

” Ja, dit lied wordt bij alle geboortes gedraaid, ook voor te vroeg geboren baby’s en baby’s die met een keizersnee worden gehaald”  antwoordde ze.

Terwijl de bezoekster om zich heen keek, zag zij dat overal mensen die eerder gejaagd naar hun volgende afspraak op weg waren, nu even stopten om op adem te komen. Gesprekken stokten en maakten plaats voor glimlachjes. Voor heel even was er een gevoel van vreugde en welbehagen, terwijl er kort daarvoor sprake was geweest van spanning en stress.

Ziekenhuizen trekken vaak lijden aan. Het zijn omgevingen die gevuld zijn met zeer veel lichamelijke pijn, angst, ongerustheid en andere onprettige dingen.  Brahms ” Wiegelied”  was een vreugdevolle herinnering. De muziek was meer dan een aankondiging van positief optimisme. Voor heel even was de lucht vervuld met hoop.

Comments are closed.