Luisterend oor

Als u in spanning leeft,

wakker ligt van vragen of zorgen…

voor u zelf, of voor iemand van wie u houdt.. 

Als u te horen heeft gekregen dat u zelf, of wie u lief is, niet meer beter kan worden… 

Als u verlangt naar een gesprek onder vier ogen.. 

Als u de ziekenzegen wilt ontvangen.. 

Als u verlangt naar tijd en ruimte om stil te kunnen staan bij uw ervaring van verlies en verdriet..

Als u aan iemand met een ambtsgeheim wil vertellen over ervaringen waar u vroeger niet over kon of mocht spreken..

Als u behoefte heeft aan een gesprek met een pastor, geestelijk begeleider, vertrouwenspersoon…  

Voor u wil ik graag een luisterend oor zijn, een klankbord, een spiegel, een lichtpuntje..