Solidariteitsfonds

Waarde geven   aan  Leven

Ieder levensverhaal is uniek, elke ontmoeting vraagt onverdeelde aandacht,  rust en ruimte. Bij de voorbereiding van een uitvaart kijk ik bewust niet op de klok. Zoveel tijd als voorbereiding vraagt,  zoveel tijd mogen mensen op mijn aanwezigheid en ondersteuning rekenen. Die inzet en kwaliteit van dienstverlening wil ik waarborgen.  

Ideaal  van het 3e Oor:

Bereikbaar blijven voor zoveel mogelijke mensen in alle leeftijden en (financiële) omstandigheden. 

Als u in de gelegenheid bent om als Vriend, Vriendin van het 3e oor,  steun te geven aan m’n ideaal,  kunt u eenmalig of structureel,  een gift geven aan het Solidariteitsfonds. 

U kunt uw gift overmaken op rekening: 

NL 72 ABNA 0555 6888 87 

ten name van  J. Kodden. 

Dank u wel !