Was degene die u lief is, gelovig?  Bent u op zoek naar een pastor die in een Katholieke Uitvaart of Christelijke uitvaart kan voorgaan,  in een viering van Woord en Gebed? 

Voor een religieuze uitvaartdienst, waarbij alle mensen zich thuis kunnen voelen, kunt u mij vragen als voorganger. Om verhalen uit de Schrift te verbinden met het levensverhaal van uw dierbare. 

Over mijzelf

Ik voel me geworteld en gevoed vanuit de Christelijke traditie. Na het vwo vertrok ik naar Utrecht, om daar aan de Katholieke Universiteit theologie te gaan studeren. Als een van de drie stages verbleef ik een jaar in Noord-Oost Brazilië. 

Na voltooiing van de theologiestudie in 1991, werkte ik ruim 12,5 jaar in het parochie-pastoraat. Als voorganger mocht ik veel begrafenissen en crematies begeleiden,  voor mensen in alle leeftijden.  Ik herinner me, als de dag van gisteren, hoe een vrouw – wier man door zelfdoding enkele uren daarvoor was overleden –  als eerste aan me vroeg of haar man wel op gewijde  grond mocht worden begraven?  En zo zijn er jammer genoeg veel meer voorbeeldent te noemen waardoor  – zogenaamd in Gods naam –  menselijk lijden wordt vermeerderd.

Een aantal jaren was ik werkzaam als geestelijk verzorger van – en voor mensen die doof zijn. In St. Michielsgestel leerden collega’s mij   powerpointpresentaties maken. Wat kunnen beelden veel zeggen..

Sindsdien kan ik  families, als ze dat wensen, gemakkelijk en snel ondersteunen bij het maken van een fotopresentatie voor hun dierbare. En  tijdens de voorbereiding van een afscheid, extra van waarde zijn, als er in families iemand doof of slechthorend is, of een verstandelijke beperking heeft. 

Vervolgens was ik een aantal jaren als pastor in dienst van – en voor de Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen. Hoe zij hun leven hebben toegewijd aan zorg, onderwijs en missie heeft  indruk op me gemaakt.  En nog..  Ik vond het fijn en waardevol om een grote diversiteit aan gelovig leven en levend geloven mee te maken, en voor te mogen gaan in hun kapel. 

Bij m’n afscheid gaven de zusters mij een warme, rode sjaal mee.  Ter liefde Gods. En woorden van paus Franciscus:  “Ga op reis, wees niet bang, wees dienstbaar.” 

Nu werk ik als Zzp-er om mensen overal vandaan, in alle leeftijden en omstandigheden, luisterend en als voorganger tijdens uitvaarten nabij te kunnen zijn. Die rode sjaal  “woont” in mijn hart. 

Bent u op zoek naar een voorganger tijdens een Katholieke Uitvaart of een Christelijke uitvaart ? U kunt mij vragen als pastor, voorganger.  Graag ga ik voor in een religieuze afscheidsdienst, die u wenst.

Bel 06 137 80 649